Select Page
Number of household groups in Uva Province according to the type of fuel used to prepare food

ප්‍රදේශය/ ප්‍රතිශතය

භාවිත කරන ඉන්ධන වර්ගය

දර

භූමිතෙල්

ගෑස්

විදුලිය

 ලී කුඩු/දහයියා 

වෙනත්

එකතුව

බදුල්ල

196,637

934

16,471

458

172

228

214,900

ප්‍රතිශතය

91.5

0.43

7.7

0.21

0.08

0.11

100.0

මොණරාගල

115,523

298

3,867

326

5

118

120,137

ප්‍රතිශතය

96.2

0.25

3.2

0.27

0.00

0.10

100.0

ඌව පළාත

312,160

1,232

20,338

784

177

346

335,037

ප්‍රතිශතය

93.2

0.37

6.1

0.23

0.05

0.10

100.0

Number of household groups in Badulla district according to the type of fuel used to prepare food

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

භාවිත කරන ඉන්ධන වර්ගය

දර

භූමිතෙල්

ගෑස්

විදුලිය

ලී කුඩු/දහයියා 

වෙනත්

මහියංගණය

20,558

  19,705

26

755

38

0

34

රිදීමාලියද්ද

 13,822

    3,682

         13

       111

            9

0

           7

මීගහකිවුල

5,381

5,270

12

82

13

0

4

කන්දකැටිය

6,268

6,171

9

84

2

0

2

සොරණාතොට

6,090

5,896

12

173

9

0

0

පස්සර

12,955

12,378

28

532

9

                1

7

ලුණුගල

8,443

8,214

16

180

           31

0

2

බදුල්ල

18,835

12,947

294

5,412

54

              32

96

හාලිඇල

24,057

22,469

95

1,438

33

              13

9

ඌව පරණගම

20,948

20,453

28

442

12

                5

8

වැලිමඩ

26,047

24,328

88

1,497

34

              86

14

බණ්ඩාරවෙල

16,774

13,409

142

3,130

53

              22

18

ඇල්ල

11,823

11,021

42

728

22

                2

8

හපුතලේ

12,629

10,720

94

1,660

128

              11

16

හල්දුම්මුල්ල

10,270

9,974

35

247

11

0

3

එකතුව

214,900

196,637

934

16,471

458

            172

228

Number of household groups in Monaragala district according to the type of fuel used to prepare food

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

ගෘහ කාණ්ඩ සංඛ්‍යාව

භාවිත කරන ඉන්ධන වර්ගය

දර

භූමිතෙල්

ගෑස්

විදුලිය

 ලී කුඩු/දහයියා 

වෙනත්

බිබිල

  10,924

  10,571

27

304

11

                2

9

මඩුල්ල

8,216

8,021

21

159

9

0

6

මැදගම

9,516

9,303

29

168

7

0

9

සියඹලාණ්ඩුව

13,830

13,643

24

157

4

0

2

මොණරාගල

12,744

11,491

48

1,146

26

0

33

බඩල්කුඹුර

10,863

10,699

18

139

3

0

4

වැල්ලවාය

16,453

15,912

29

489

9

                1

13

බුත්තල

14,170

13,447

16

447

241

                1

18

කතරගම

4,757

4,247

52

444

3

                1

10

තණමල්විල

7,462

7,290

12

154

2

0

4

සෙවනගල

11,202

10,899

22

260

11

0

10

එකතුව

120,137

115,523

298

3,867

326

                5

118